Rättigheter och copyright © 2007 - 2019


Vi vill gärna att du som användare läser igenom vår text angående rättigheter och copyright om du vill använda vårt material.

Användande av hemsidans material
Texter, grafik, animationer, fotografier och illustrationer på denna hemsida är skyddade av lagen om upphovsrätt. Organizm äger eller har erhållit tillstånd från berörd upphovsrättsinnehavare till samtliga rättigheter i underliggande HTML-, text- eller bildavsnitt samt innehållet i övrigt som återfinnes på denna hemsida. Erhållet tillstånd omfattar användningen av berörd upphovsrätt på denna hemsida.

Tillåtet användande
Det är tillåtet att använda materialet för icke-kommersiellt bruk, enskilt bruk eller i undervisningssyfte. Det är tillåtet att ladda ned hemsidan och spara en kopia för tillfälligt användande. Det är tillåtet att skriva ut delar eller hela materialet om det ska användas för icke-kommersiellt bruk, enskilt bruk eller i undervisningssyfte. På varje utskrift ska uppgift om hemsidans upphovsman, Organizm, framgå. Citera gärna, men ange källan.

Icke-tillåtet användande
Annan användning än ovan tillåten medger inte kopiering, nedladdning, reproduktion, återpublicering, förändring eller distribuering på elektroniskt eller annat sätt av hemsidans material utan Organizms tillåtelse.

Friskrivning
Vi kan inte garantera att informationen är fullständig om varje omskrivet ämne.

Illustrationer
Alla bilder som används på hemsidan är publicerade med tillstånd av fotograf, illustratör eller arkiv eller är speciellt tagna för hemsidan.

Fotografers eller illustratörers copyright
Där bilder är inköpta eller publicerade med tillstånd från upphovsman (fotograf eller illustratör), anges dennes namn under bilden. Färgbilder där fotograf ej anges är tagna av Organizm eller annan fotograf som just vid tillfället önskar vara anonym.

Om du vill använda fotografers/illustratörers alster, var vänlig ta kontakt med:
Organizm places@organizm.se


Copyright © 2007 - 2019